Jaarplan MR

Het jaarplan is besproken in de MR vergadering en wordt aangepast. Zodra dit verwerkt is, volgt hier het nieuwe jaarplan.