Kernwaarden en visie

Visie OBS De Wildert 
 
Kernwaarden: Gewaagd doel:
-verbondenheid
-openheid
-creativiteit
-positiviteit
-eigenheid
Op De Wildert zeggen onze leerlingen:
-Ik ken mezelf (zelfbewustzijn)
-Ik voel me hier thuis (veiligheid)
-Ik ben betrokken (betrokkenheid)
-We doen het samen (samen)
-Ik onderzoek én ik leer (ontdekkend leren)
-Ik ontwikkel mezelf (groeien)
 Kernkwaliteiten:  Hoger doel:
-betrokkenheid
-eerlijkheid
-de wereld de school binnenhalen
-creëren van een veilige sfeer
-werken aan eigenaarschap
 Obs De Wildert, waar kinderen
samen spelen, samen leren en samen groeien
                                                                                                                                                     
Hieronder hebben we onze visie verder uitgewerkt.

Waar staan we voor? (hoger doel)

 
Obs De Wildert, waar kinderen samen spelen, samen leren en samen groeien.
De naam van onze school 'De Wildert' staat voor een onontgonnen, braakliggend terrein, waar alle vormen van ontwikkeling mogelijk zijn. De naam 'De Wildert' staat ook symbool voor de ontwikkeling van de kinderen: zij kunnen zich breed ontplooien op alle aspecten van hun persoonlijkheid.

Wat vinden wij belangrijk? (Onze kernwaarden)
De basis van ons onderscheidend vermogen zijn de kernwaarden die wij als leidraad hanteren bij het nemen van beslissingen in onze dagelijkse praktijk. Deze kernwaarden vormen het succes van De Wildert. 
 • Verbondenheid stimuleert onze loyaliteit aan leerlingen, ouders en collega's en ondersteunt onze toewijding aan onze school. Het creëren van een "wij-gevoel", de bereidheid om anderen te helpen, er mogen zijn om wie je bent en wat je denkt, het vermogen om te werken in teamverband zijn de elementen voor het leveren van prestaties passend bij de leerling.
 • Openheid naar onze omgeving houdt ons scherp en brengt beweging. We staan open voor invloeden van buitenaf of voor verandering. Deze interactie brengt juist leven en groei. We proberen in continu, open contact te staan met onze omgeving. Contacten binnen en buiten de school zijn laagdrempelig. Mensen voelen zich welkom en thuis binnen onze school.
 • Creativiteit is de motor van vernieuwing, verandering en innovatie. Creativiteit staat voor oplossend denken, het buiten bestaande patronen durven treden en nieuwe mogelijkheden zien. Wij willen onze leerlingen stimuleren en inspireren om hun creativiteit optimaal in te zetten, met hoofd, hart en handen!
 • Positiviteit: we gaan uit van wat wel kan! We benadrukken het goede en nemen een positieve houding aan om zo het beste in de ander naar boven te halen..
 • Eigenheid: elk kind mag vooral zijn wie hij is. Elk kind is uniek, met eigen typische kenmerken die je maken tot wie je bent. En elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen mooie manier en in een eigen tempo.
 
Waar zijn we goed in? (kernkwaliteiten)
 • Betrokkenheid: We hebben hart voor de school en spannen ons maximaal in voor onze leerlingen, de ouders en elkaar. Daarnaast hechten we veel belang aan ouderbetrokkenheid, omdat we weten dat deze betrokkenheid de ontwikkeling van het kind ten goede komt!
 • Eerlijkheid: We zijn betrouwbaar en integer en willen open en eerlijk met de ander communiceren. We durven grenzen te stellen.
 • De wereld de school binnenhalen: In onze lessen leren we de kinderen verder te kijken dan hun eigen omgeving. De sfeer op school nodigt uw kind uit tot leren, onderzoeken en experimenteren. We sluiten met ons onderwijs ook aan bij de beleving van kinderen. We vinden het belangrijk dat uw kind kan leren door het opdoen van ervaringen. Het maken van excursies en het bezoeken van tentoonstellingen zijn activiteiten die ook thuishoren in het onderwijs van onze school.In de kleutergroepen doen de kinderen ervaring op door spel, beweging en handelend bezig zijn. Voor de oudere kinderen verschuift het accent van spel en beweging, via spelend leren naar zelfstandig leren en het verwerken van taken.
 • Creëren van een veilige sfeer: Kinderen hebben behoefte aan veiligheid, geborgenheid, aandacht, sociale contacten en een zekere bewegingsvrijheid. Kinderen hebben ook een natuurlijke drang tot ontdekken, tot leren. Het team neemt deze behoeften en kwaliteiten serieus en komt eraan tegemoet. Zo kan ieder kind uitgroeien tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. Daarnaast zijn we duidelijk in de regels naar kinderen toe. We stellen eisen aan goed gedrag en de omgang met elkaar. We merken dat de kinderen het prettig vinden om te weten wat er van hen verwacht wordt. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar. Ze moeten en mogen opkomen voor zichzelf, maar daarbij hoort ook dat er rekening wordt gehouden met anderen. Kortom, we werken aan waarden en normen en de bewustwording hiervan. De kinderen worden gestimuleerd en ondersteund bij het in praktijk brengen van deze belangrijke waarden. In alle openheid werken we ook op dit ontwikkelingsgebied samen aan de toekomst van uw kind.
 • Werken aan eigenaarschap: Wij vinden het belangrijk dat kinderen op onze school weten aan welke doelen zij werken (groepsdoelen en individuele doelen) en hoe zij aan die doelen kunnen werken. Kinderen worden gestimuleerd en geleerd om te evalueren en te reflecteren op het werk dat ze hebben gemaakt.
Waar gaan we voor? (gewaagd doel)                                                          
 
Op De Wildert zeggen kinderen:
 • Ik ken mezelf
 • Ik voel me hier thuis
 • Ik ben betrokken
 • We doen het samen
 • Ik onderzoek en ik leer
 • Ik ontwikkel mezelf
Op De Wildert zeggen ouders:
 • Ik ben betrokken
 • Ik weet wat mijn kind leert
 • We doen het samen
 • Ik word gehoord
Op De Wildert zeggen leerkrachten:
 • We doen het samen
 • Ik ben trots op wat we samen bereikt hebben
 • Ik zie en benut kansen
 • Ik stel grenzen
 • Ik communiceer duidelijk