Protocol medicijnverstrekking

Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die met eenvoudige middelen te verhelpen is (denk aan hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn als gevolg van een insectenbeet). Een enkele keer wordt medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil, het geven van een injectie, het prikken van een bloedsuiker, etc. Deze handelingen vallen onder de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en mogen niet door leerkrachten worden verricht; zij zijn daartoe wettelijk niet bevoegd.
De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dit soort handelingen dan ook een aantal (juridische) verantwoordelijkheden. Om medicatie te mogen geven en een medische handeling te kunnen uitvoeren moet iemand namelijk over de vereiste bekwaamheid beschikken. Wanneer een leerkracht daarover niet beschikt kan hij/zij voor deze medische handelingen juridisch aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt volgens een vooraf afgesproken en ondertekend protocol.
Door hier te klikken kunt u het medicijnprotocol  inzien en downloaden.