Samen spelen,
samen leren en
samen groeien!

Protocol gedragscode

Wij hechten veel waarde aan het respectvol omgaan met elkaar. Dit verwachten we zowel van leerlingen als van ouders. Markant heeft een gedragscode hiervoor opgesteld. Deze kunt u hier lezen.