Protocol gedragscode

Wij hechten veel waarde aan het respectvol omgaan met elkaar. Dit verwachten we zowel van leerlingen als van ouders. Markant heeft een gedragscode hiervoor opgesteld. Deze kunt u hier lezen.