Protocol schorsing en verwijdering

Gelukkig geeft het gedrag van leerlingen zelden aanleiding tot onoverkomelijke problemen in een groep of school. Het kan echter voorkomen dat een leerling grenzen overschrijdt en gedrag vertoont dat niet acceptabel is omdat daarmee de veiligheid van de leerling zelf, dat van medeleerlingen of van leerkrachten in gevaar wordt gebracht. In zo'n geval dient de school actief te handelen en maatregelen te treffen om de veiligheid van leerlingen, leerkrachten en anderen te waarborgen. Dat kan een besluit zijn tot time-out, schorsing of verwijdering van de leerling die grensoverschrijdend gedrag vertoont. In dit protocol wordt beschreven hoe te handelen indien sprake is van grensoverschrijdend gedrag en besloten wordt tot een time-out, schorsing of verwijdering. Heeft u interesse om het gehele protocol te lezen, dan kunt u dat hier downloaden.