KiVa (pest) protocol

Elke school is verplicht een anti-pest beleid te hanteren.
Onze school heeft dit beleid beschreven in het pestprotocol.
In de groep schenken we veel aandacht aan sfeerbevorderende activiteiten. Wij gebruiken hiervoor de KiVa methode.
Afhankelijk van de groep staan die zeker wekelijks en soms meerdere keren in de week op het lesrooster.
Onze normen en waarden worden tijdens deze lessen behandeld. Respect, omgaan met verschillen en vanuit een positieve houding een ander benaderen zijn onze speerpunten! 
Meer kunt u lezen in ons pestprotocol. Dat is hier  te downloaden.