Peuteropvang Partou

                       


Er wordt volop gespeeld op 
op dinsdag,-  donderdagochtend  en vrijdagochtend van 08.30-12.00 uur.
Er is nog plaats!


Aanmelden kan nog:


U kunt contact opnemen met de klantenservice van Partou  
tel: 088 2357500
of met de  locatieleidster Lieke  Vervaart 
tel: 06-12998273


Wilt u liever opvang op andere ochtenden, laat het ons dan weten. Bij genoeg aanmeldingen breiden wij uit. 


         Kindcentrum

De visie op peuteropvang van onze school en Partou komt sterk overeen. Hierbij hebben wij beiden de wens om de samenwerking te intensiveren en de eerste stappen te zetten richting een Kindcentrum (KC) waar de doorgaande ontwikkeling centraal staat. In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen hun sociale- en persoonlijke competenties optimaal ontwikkelen, doordat onderwijs en opvang op elkaar aansluiten. Vanuit de peuteropvang brengen we kinderen spelenderwijs in contact met het onderwijs, zodat ze op hun vierde jaar vol zelfvertrouwen kunnen starten op de basisschool. En de thema's waarmee we op school werken komen na schooltijd terug op de buitenschoolse opvang. Dat betekent dat Partou naast buitenschoolse opvang ook peuteropvang zal gaan aanbieden.

 

Vragen of meer informatie

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan Jory Vos ,  directeur obs De Wildert, bereikbaar op 076 5414222 of dewildert@markantonderwijs.nl