Samen spelen,
samen leren en
samen groeien!

Overblijven

TSO


Download hier de folder  van de TSO.

De TSO bestaat uit een groep leuke en vlotte ouders, die iedere middag uw kinderen opvangen en proberen het gezellig te maken. De directeur is contactpersoon voor het overblijven, zodat een goed overleg tussen de leerkrachten en de overblijfouders mogelijk is.

Hoe wordt het overblijven georganiseerd?

De kinderen geven 's ochtends aan de leerkracht door wie er over gaan blijven.
U hoeft dus niet vooraf door te geven wanneer het kind overblijft.
Gemiddeld zijn er tussen de 70 en 80 kinderen per dag.
Er zijn dan 6 moeders die de taken verdelen. Als het erg druk is, worden extra ouders opgeroepen.

Algemeen 

• Een kind dat overblijft is door de ouder of het kind zelf aangemeld.
• Indien een kind is aangemeld voor het overblijven dient hij/ zij ook volgens de overblijftijden aanwezig te zijn in het daarvoor aangewezen lokaal. Wij laten de kinderen tussen de middag niet bellen naar de ouders of ze elders mogen eten.

Overblijftijden 

De overblijftijd is van 12.00 uur tot 12.55 uur. Voor en na die tijd is de leerkracht verantwoordelijk.

Communicatie en respectvol omgaan met elkaar:

De overblijfkracht mag worden aangesproken met de voornaam.
Leerlingen zijn beleefd tegen de overblijfkracht en andersom.
We letten erop dat we leerlingen rustig aanspreken.
Tijdens het eten mag er gezellig gekletst worden.

Regels tijdens en na het eten:
• De kinderen nemen zelf eten, drinken en eventueel fruit mee dat zij zittend aan hun tafel opeten.
De overblijfkrachten dwingen kinderen niet tot het volledig opeten en drinken van de meegebrachte lunch, al zullen ze de kinderen wel stimuleren tot eten. Wat over is gaat in het trommeltje mee terug naar huis.
Eén klein snoepje voor na het eten mag. Geen zakjes, doosjes of rolletjes snoep.
De kinderen gaan niet eerder van tafel dan dat het sein door de overblijfkracht  gegeven wordt.
Als de kinderen klaar zijn met eten, laten ze de tafel netjes achter.
In de school wordt rustig gelopen en gepraat.
We eten netjes en gaan op een positieve manier met elkaar om.
Hebben kinderen tijdens het overblijven problemen dan kunnen ze hiermee terecht bij de overblijfkracht.
De overblijvers van groep 1-2 spelen op het plein.
De overblijvers van  groep 3-8 mogen ook op het veldje. Vanaf groep 5 mag er gevoetbald worden.
Bij slecht weer bepaalt de TSO of men buiten gaat spelen.
Bij slecht of heel koud weer blijven de kinderen binnen. Kinderen kunnen samen een spelletje doen, tekenen, kleuren of een boek(je) lezen.
Bij het binnen en buiten spelen gelden voor alle groepen de normale schoolregels.
Kinderen luisteren naar de overblijfkrachten.
Het speelgoed wordt na gebruik opgeruimd en teruggezet in de kast, om 12.50 uur is alles opgeruimd.

Het is heel nuttig om de broodtrommels en bekers goed te merken met de naam van het kind. Dit geldt natuurlijk ook voor pakjes drinken. Dit alles om gezoek en verwisseling te voorkomen.
 
Een keer per jaar organiseren de moeders een overblijflunch. Alle kinderen die vast overblijven krijgen daarvoor een uitnodiging. Ze hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen, want dat wordt geheel verzorgd door de werkgroep. Bovendien is het overblijven die dag voor deze kinderen gratis! 
 
 
Hoe verloopt de betaling van het overblijven en wat zijn de kosten?
De overblijfgroep werkt met strippenkaarten. Deze kaarten blijven bij de coördinator in een map. Als deze kaart vol is krijgt u een melding (op maandag), zodat u weet dat er een nieuwe kaart gekocht moet worden. Een keer overblijven kost één strip. Meerdere kinderen op een kaart is geen probleem.Een strippenkaart is er in de grootte van 20 (23 euro) of 40 strippen.(46 euro)  De kosten zijn altijd  €1,15 per strip. 

Vergeet u bij betaling via de bank niet om de naam en klas van uw kind vermelden. Het bankrekeningnummer van de overblijfwerkgroep OBS de Wildert is NL16 INGB 0009274290.