Schooltijden

Schooltijden:

De begin- en eindtijden van de school zijn voor alle groepen hetzelfde:

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur

Op woensdag: 08.30 uur tot 12.15 uur   De groepen 1-2 hebben op woensdagochtend geen school.