Team


                                                                                         
                
      Juf Jory   directeur                                                    Juf Trudy  groep 1/2A                             Juf Yvonne groep 1/2 B
                                                                                                                                                                                  (op vrijdagen 1/2 A en 1/2B)                                                                                           

        Juf Ineke groep 3                                   Juf Manon  groep 3                                  Juf Ankie groep 4 en groep 5
                                                                                                                                                                       


         
                                                                                     
              
         Juf Sandra groep 4                                Juf Marion groep 5                               Juf Liana groep 6                                                                                    
                                           
        Juf Esther groep 6                                 Juf Dany groep 6                                     Juf Ingrid groep 7
                                                                                                                                                            Vertrouwenspersoon
        (vervangster)                                                                                  
                                                                                                                      
          Meneer Martin groep 8            Juf Ria begeleidster                                Juf Alexandra IB-er
           Vertrouwenspersoon                individuele leerlingen


                                            

        Meneer Cor conciërge                    Meneer Stefan (Lio-er)