We verschillen allemaal.

10-01-2022
Dat maakt ons speciaal.
Wij zijn een gecertificeerde KIVA school. 

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid.
KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: 'Samen maken we er een fijne school van!'